Διεύθυνση:

2ο Χιλιόμετρο Συμμαχικής Οδού Ωραιόκαστρο

Τηλέφωνο:

2310 68 44 55
2310 68 44 55